บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 18 ตุลาคม 2562 15:39:06
ราคาล่าสุด 5.95
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.83%
มูลค่าซื้อขาย 2,271,900
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี