บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2562 19:15:56
ราคาล่าสุด 6.95
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง 0.72%
มูลค่าซื้อขาย 845,400
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี