ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 20 พฤษภาคม 2565 16:42:04
ราคาล่าสุด 2.98
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง 0.68%
มูลค่าซื้อขาย 2,188,000
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
แบบ 56-1
ONE REPORT
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน