ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 7 สิงหาคม 2565 23:16:34
ราคาล่าสุด 2.60
เปลี่ยนแปลง +0.06
%เปลี่ยนแปลง 2.36%
มูลค่าซื้อขาย 421,013
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
แบบ 56-1
ONE REPORT
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน