ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 23 ตุลาคม 2564 09:29:05
ราคาล่าสุด 4.34
เปลี่ยนแปลง +0.12
%เปลี่ยนแปลง 2.84%
มูลค่าซื้อขาย 8,753,200
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน