ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 23 มิถุนายน 2564 16:21:24
ราคาล่าสุด 4.18
เปลี่ยนแปลง -0.18
%เปลี่ยนแปลง -4.13%
มูลค่าซื้อขาย 4,524,900
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน