บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2562 10:05:30
ราคาล่าสุด 5.55
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
มูลค่าซื้อขาย 39,100
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี