บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 17 มิถุนายน 2562 02:03:24
ราคาล่าสุด 6.45
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.77%
มูลค่าซื้อขาย 3,660,300
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี