บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 20 สิงหาคม 2562 21:11:03
ราคาล่าสุด 6.05
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.63%
มูลค่าซื้อขาย 834,900
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี