ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564 15:16:45
ราคาล่าสุด 3.68
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.54%
มูลค่าซื้อขาย 1,821,900
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน