บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 23 เมษายน 2562 13:42:02
ราคาล่าสุด 6.40
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
มูลค่าซื้อขาย 731,400
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี