ตำแหน่งงาน
Assistance operation manager - Collective
1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 25 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดงาน
 หน้าที่และความรับผิดชอบ: 
- ประสบการณ์การบริหารจัดการร้าน retail store 
- ดูแล ประสานงานในการจัดตั้งร้านค้าปลีก 
- บริหาร จัดการ เรื่องเอกสาร สินค้าคงคลัง และพนักงานหน้าร้าน
- วิเคราะห์ยอดขายเพื่อประสานงานกับทีมหาสินค้า merchandise 
- ควบคุมดูแล การบริหารจัดการงานสนับสนุนทั้งหมด ของทุกสาขา 
คุณสมบัติ
 คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป 
- การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหาร หรือ ที่เกี่ยวข้อง  (หากมีประสบการณ์ทำงานทางการบริหารจัดการ) 
- ประสบการณ์การทำงาน 3-4 ปี