ตำแหน่งงาน
Asset Consultancy Officer
1 ตำแหน่ง
Strategic Planning Officer
1 ตำแหน่ง
Product Manager - Control System - Forward System Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Vice President – Project Development (Univentures Group)
1 ตำแหน่ง
Project Development Manager (Univentures Group)
1 ตำแหน่ง
Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
1 ตำแหน่ง
Product Manager (Senior Officer) - CCTV
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Human Resource Development Officer
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
1 ตำแหน่ง
ช่างเทคนิคบริการ
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Executive Sales Manager
1 ตำแหน่ง
Senior Sales Executive
2 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
1 ตำแหน่ง
วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
วิศวกรขายอาวุโส – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
Assistance operation manager - Collective
1 ตำแหน่ง
ช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
20 ตำแหน่ง
หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
20 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
20 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
1 ตำแหน่ง