ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส - พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
1 ตำแหน่ง
วิศวกรโรงงาน - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการอาวุโส
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
Human Resource Development Officer
1 ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา
4 ตำแหน่ง
หัวหน้าช่าง – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา
1 ตำแหน่ง
Senior Officer – Investment & Business Development
1 ตำแหน่ง
ERP Senior Office
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
วิศวกรขายระบบ POS
3 ตำแหน่ง
เลขานุการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Manager – Sales, Marketing, and Leasing
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
1 ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย
1 ตำแหน่ง