ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปาร์คเวนเชอร์ อีโค เพล็กซ์
(พัฒนาภายใต้ LRK)
เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ บริหารโดย บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนกันยายน 2554 มีพื้นที่เช่ากว่า 26,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิตสามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในอาคารส่วนสำนักงานและร้านค้า จำนวน 253.9 ล้านบาท ในปี 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้ว ร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่าท้ังหมด
สาทร สแควร์
(พัฒนาภายใต้ GOLD)
เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบ สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพี้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงาน
โกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง
(พัฒนาภายใต้ GOLD)
โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวด้ิง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมท่ีสำคัญ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ซีซั่น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณและโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากน้ีโกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลม เพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นท่ีเพื่อตอบรับความต้องการของผู้เช่าอาคาร
ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก
และสกาย วิลล่าส์ (พัฒนาภายใต้ GOLD)
เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนน สาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จำกัด ท่ีเป็นผู้นำในการบริการจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำ จากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของสกายวิลลา่ส์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่หรูหราและออกแบบโดย ดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง
เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)
(พัฒนา ภายใต้ GOLD)
ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มแผนการพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิง พาณิชย์แห่งใหมซึ่งตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก (ไผ่สิงโต) โดยจะพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมภายใต้ ชื่อ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) โดยมีขนาดของที่ดินประมาณ 8 ไร่ มีกำหนดการจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณปี 2560