CAREER OPPORTUNITY
Senior Sales Engineer - Forward System Co., Ltd.
1 Person
Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561
Detail

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th

- นำเสนอการขายสินค้าต่างๆ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ของบริษัท ดูแลรับผิดชอบฐานลูกค้าเดิม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระดับโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

- วางแผนการขายและการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ

- ศึกษาคู่แข่งและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง  

- ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

 
Qualification

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

- มีความรู้และประสบการณ์ขายหรือการตลาดของระบบต่างๆในอาคาร เช่นระบบ Access Control, Building Automation System (BAS), Automated Car Park, Fire Alarm, Turnstile, CCTV Solution หรือ IT Solution

- เคยติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา บริษัทออกแบบ หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

- ประสบการณ์ 2 - 5 ปี