CAREER OPPORTUNITY
Product Marketing Manager - Forward System Co., Ltd.
1 Person
Update : 16 ธันวาคม 2559
Detail
 สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th
 - บริหารและสร้างยอดขายของสินค้าต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- วางแผนงบประมาณและแผนการตลาดของฝ่ายงาน
- ให้คำแนะนำผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการสร้างยอดขายและบริหารสินค้าต่างๆ
- ศึกษาตลาดและโอกาสในการทำธุรกิจของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
- ศึกษาคุณสมบัติ และจุดอ่อนจุดแข็งของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- ศึกษาคู่แข่ง และจุดอ่อนจุดแข็งของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
- ทำ Price List ของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้
- สนับสนุนเซลส์ในการนำเสนอขายและปิดการขาย
- วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
- ตรวจสอบ Inventory และการสั่งสินค้าต่างๆให้เหมาะสม
- ร่วมกับฝ่าย Support ในการตรวจสอบสินค้าเสียหายที่อยู่ในประกันเพื่อเคลมกับผู้ผลิต
- จัดหาและตรวจสอบ Vendor, Subcontractor ของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Qualification
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรู้และประสบการณ์ขายบระบบต่างๆของอาคาร เช่น ระบบ Access Control, Building Automation System (BAS), Fire Alarm, Turnstile, CCTV, หรือ IT Solution อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผงธุรกิจของงานระบบต่างๆในอาคาร
- สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็น Vendor List ได้
- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา บริษัทออกแบบ หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี